Hồ sơ công ty và các thông tin khác

Vui lòng xem tại đây để biết hồ sơ công ty, giấy phép kinh doanh ngành du lịch, v.v.

Công ty chúng tôi đã được cấp  giấy chứng chỉ tiêu chuẩn ( Theo cáo thị được cấp ngày 2/3/2020 của Cục du lịch ‐ Cục người tiêu dùng điều 1) ,  cho phép hoạt động trong lĩnh vực du lịch  . Thêm vào đó là phê chuẩn đặc biệt  cấp phép kí kết hợp đồng du lịch cùng với khách hàng .

Các trường hợp hợp đồng du lịch tự do, hợp đồng thảo luận du lịch , đại diện ủy quyền sẽ được tính phí riêng .

Ngoài tiền mặt , công ty chúng tôi còn có các hình thức thanh toán khác.  Hướng dẫn chi tiết

Xem chi tiết về quy định  bảo mật thông tin cá nhân của công ty chúng tôi tại đây.

Xem hồ sơ của công ty chúng tôi tại đây.( Công ty AK)